Tuesday, February 19, 2013

อีโมติคอน ร้องไห้ เสียใจ เศร้า

ตัวการ์ตูน ร้องไห้จะเป็นจะตาย ร้องแบบทุรนทุราย ชักดิ้นชักงอ ร้องไห้ไปรักไปด้วย 

                         
                            
       
        
        


No comments :