Tuesday, September 25, 2012

รูปภาพ ดอกไม้ สำหรับใช้เป็น ภาพโปรไฟล์

ใครจะนำไปใช้อย่างอื่นก้ได้จ้า baipak เห็นรูปโปรไฟล์ของ สมาชิก เป็นรูปเงาแล้ว รู้สึกไม่มีสีสรรเลย ก็เลยหารูปภาพมาให้สมาชิก นำไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์แทนตัว ตอนนี้เอารูปดอกไม้มาก่อน ว่างเมื่อไหร่จะหาภาพ แนวอื่นๆมาอีก

        

        

        
         
         
         
         
                
                  
               
        

No comments :