Saturday, August 11, 2012

ใส่กรอบรูป,เลือกแบคกราวด์เอง Photoscape

บทความที่แล้วได้ แนะวิธีใส่กรอบรูปด้วย Photoscape เลือกใส่สีพื้นหลังเองบทความนี้จะมาสอนใส่กรอบรูป แบบเลือกใส่ แบคกราวด์(พื้นหลัง)เอง เรามาเริ่มทำกันเลยนะ  1. เตรียม รูปที่จะนำมาใส่กรอบ(ต้องเป็นแบบพื้นหลังโปรงใส.png)   2. เตรียมภาพแบคกราวด์   3. กรอบรูป
รูปที่ 1. เปิดโปรแกรม  Photoscape ขึ้นมา
1. คลิก"แก้ไขภาพ"(ลูกศร A ชี้)
2. คลิกภาพแบคกราวด์ที่เราเตรียมไว้(ลูกศร B ชี้)
3. คลิก"เพิ่มวัตถุ(ลูกศร E ชี้)
4. คลิก(ลูกศร F ชี้)จะมีจอเล็กๆขึ้นมา เลือก"ภาพถ่าย"(ลูกศร G ชี้)รูปที่ 2.  เมื่อเลือก ข้อ 4. จากภาพข้างบนแล้ว จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เราเลือกรูปที่จะใส่กรอบ
1. คลิกรูปที่จะใส่กรอบ(ลูกศร A ชี้)
2. คลิก Open (ลูกศร B ขี้)รูปที่ 3. ได้รูปมาแล้ว
1. คลิดเม้าส์ซ้าย ตรงลูกศรสีแดงชี้ ลากและปรับขนาดรูป ตามต้องการรูปที่ 4. ใส่กรอบรูป ทำขั้นตอนเดียวกันกับ ข้างบน(ขั้นตอนตั้งแต่ รูปที่ 1. ข้อที่ 3. ถึง รูปที่ 3.)
ส่วนวิธี Save ก็ทำเหมือนกับบทความ วิธีใส่กรอบรูปแบบง่ายๆ Photoscapeเสร็จแระ รูปที่เราเลือกใส่ Background เอง
No comments :