Sunday, April 15, 2012

Frame animation,กรอบรูปน่ารักๆ เคลื่อนไหว.gif "กรอบเล็ก"(1)

กรอบรูปแนวเกาหลี การ์ตูน ดอกไม้ สตอเบอรี่ โบว์  น่ารักๆพื้นหลังโปรงใส(กรอบรูปเล็ก) ดุ๊กดิ๊ก  ภาพเคลื่อนไหว .gif   ใครใส่กรอบรูปเคลื่อนไหวไม่เป็น มีวิธีใส่กรอบรูปให้จ้า  "วิธีใส่กรอบรูปเคลื่อนไหว ด้วย Photoshop CS2"