Monday, July 23, 2012

ภาพการ์ตูนเกาหลีพื้นหลังโปร่งใส,Korea Cartoon.png

รูปภาพน่ารักๆ เคลื่อนไหว เมาะกับการนำไปแต่งรูปภาพของเราเอง หรือเอาไปแต่งเว็บ บล็อก กรอบรูป ภาพทั้งหมด"baipak"ได้ทำเป็นพื้นหลังโปรงใส(.png)ไว้ให้แล้ว เพื่อความสะดวก และสวยงามเมื่อนำไปใช้งาน

   การ์ตูนเกาหลีดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว 1 - 2 - 3