Friday, September 13, 2013

กรอบรูปเคลื่อนไหว.gif "กรอบเล็ก" น่ารักๆ(6)

Frame animation,กรอบรูปแนวเกาหลี เคลื่อนไหว กรอบเล็ก น่ารักๆ แต่งกรอบด้วย ดอกไม้ ดาว อักษร I Love You โบว์ ผ้าม่าน ดอกไม้เล็กๆ ล่วงหล่นลงมาการ์ตูนชินจัง และ การ์ตูนอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ 

                  

                  

                 

                   

                          

                              

                            

No comments :