Sunday, January 27, 2013

mushroom-emo,อีโม่เห็ด สีเหลือง ดุ๊กดิ๊ก

อีโม่เห็ดสีเหลือง ลายจุด ขาว-ชมพู เคลื่อนไหว น่ารักๆ ในอิริยาบถต่างๆกัน เศร้า ตีลังกา ร้องไห้ หัวเราะ กิน ชักดิ้น-ชักงอ ถือร่ม เดินเล่น ถือป้าย ให้ดอกไม้ ยืนหลับ นอนหลับ นั่งปดทุกข์  ซักผ้า และท่าอื่นๆ เป็นภาพ พื้นหลังโปรงใส .png มา save ไปใช้แทน ท่าทาง คำพูด ในการ แซท พูดคุย

              


                       


                             


                                                       

                                                                                                                                           No comments :