Saturday, January 19, 2013

ภาพพื้นหลังแนวปฏิมากรรมล้ำสมัย สีโทนเหลือง

แบคกราวด์เคลื่อนไหวแนวปฏิมากรรมล้ำสมัย เหลืองทอง สวยงามเลิศหรู อลังการ ประสาทสีเหลือง ทองอร่าม ทำให้นึกถึง"ประสาททุชมาฮาล"ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ร่วง และปฏิมากรรมอื่นๆ ที่ออกแนวสีเหลืองทอง เอฟเฟค No comments :