Wednesday, August 31, 2011

BG,เคลื่อนไหวขนาดเล็ก หลากสี สีสันสดใส(1.)

Small bg,animated,ภาพอักษร  I  Love  You  และรูปหัวใจ ,ภาพวิว ต้นไม้ ดาวตก ดาวกระพริบ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว 


        

        

     

  


            


 

 กลับหน้าหลัก Background เล็กๆ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว