Thursday, May 5, 2011

frame-animation,กรอบรูปเคลื่อนไหว ขนาดใหญ่(1)

ภาพกรอบรูปเคลื่อนไหว ดุ๊กดิ๊ก .gif  พื้นหลังโปรงใส.png (กรอบรูปใหญ่)  สวยๆน่ารักๆ  ถ้ายังใส่กรอบรูปเคลื่อนไม่เป็น  คลิก"วิธีใส่กรอบรูปเคลื่อนไหว ด้วย Photoshop CS2"
บางรูปที่เห็น"ไม่เคลื่อนไหว" เพราะว่าการแสดงรูปไม่ใช่ขนาดจริง ต้องเอาเมาส์คลิกที่รูปเพื่อให้ได้ขนาดจริงก่อนแล้วจึง save