Thursday, May 19, 2011

สไตล์สวยงาม หรูหรา"ขนาดใหญ่"(1)

Beautiful picture frames, ภาพกรอบรูปพื้นหลังโปรงใส.png  สวยๆ  ขนาดใหญ่ 600px  แบบภาพนิ่ง  สไตล์สวยงาม หรูหรา
ถ้าใครใส่กรอบรูปไม่เป็น มีสอนค่ะ คลิกที่นี่เลย  วิธีใส่กรอบรูปแบบง่ายๆ photoscape

            

             

 กลับหน้าหลักกรอบรูปสวยๆ