Thursday, October 8, 2015

Flower dookdik,ดอกไม้ดุ๊กดิ๊ก พื้นหลังโปรงใส น่ารักๆ(6)

ดอกไม้นานาพ้นธ์สวยๆ ดุ๊กดิ๊ก เครื่อนไหว นกน้อย เกาะบนกิ่ง ดอกหลาบสีแดง ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ดอกกล้วยไม้ สีเหลืองบนแจกัน 

 

    

   

          


         

No comments :