Wednesday, February 25, 2015

Background,ของหล่น หลากสีสัน พื้นหลังโปรงใส เคลื่อนไหว-3

ภาพพื้นหลังเคลื่อนไหว ขนาดกลาง หัวใจ ดาวหลากสี ลายจุดวงกลม หยดน้ำสีฟ้า และลายอื่นๆเล็กๆ สีสันสดใส ลอยลงมาด้านล่าง สวยน่ารักๆ

 

กลับหน้าหลัก Background เล็กๆ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว

No comments :