Monday, January 20, 2014

ตรุษจีน กรอบรูป ภาพชุดแต่งกาย แบบงิ้ว

ใกล้ถึงวันตรุษจีน ปี2014 แล้ว ปีนี้เป็นปีม้า หรือปีมะเมีย ปีนี้วันตรุษจีนมาเร็วหน่อย ตรงกับวันที่ 31 มกราคม "blog baipak"ก็เลยทำภาพ กรอบรูป มาฝาก ปีนี้เปลี่ยนแนว เป็นแบบชุด อุปรากรจีน หรืองิ้ว สำหรับให้น้องๆ เอารูปมาใส่ น้องๆลอง เอารูปมาใส่เหมือนตัวอย่าง น่ารักดีนะ
          


         


        

No comments :