Saturday, July 13, 2013

frame-animation,กรอบรูปเคลื่อนไหว กรอบลายจีน ขนาดใหญ่

แต่งกรอบด้วยการ์ตูนจีน เกาหลี น่ารักๆ รูปภาพถูกย่อไว้ การเคลื่อนไหวของภาพ ก็เลยดูเหมือนมีเงาซ้อน คลิกเม้าส์ซ้ายที่รูป จะเห็นภาพและขนาดที่แท้จริง


         
No comments :