Monday, May 20, 2013

Number 0-9 อยู่ในหนังสือ และตัวเลข บนหน้าการ์ตูนกระต่าย

เปิดสมุดออกมา มีตัวเลขอารบิกขึ้นมา ดอกไม้ผีเสื้อบิน ตัวเลขอยู่บนหน้า การ์ตูนกระต่าย เคลื่อนไหว น่ารักๆ

                                                                                                          


                                                                                                                                                     

No comments :