Thursday, December 20, 2012

กรอบรูปวงรี พื้นหลังรอบนอกและใน โปรงใส (2 / 2)

กรอบรูปวงรี เซตนี้เป็นแบบ พื้นหลังรอบนอกและใน โปรงใส เวลาใส่รูปอาจจะยากสักนิดนึง (ถ้าต้องการแบบ พื้นหลังรอบนอกทึบ "คลิกที่นี่จ๊ะ") เพราะต้องทำรูปให้พื้นหลังโปรงใส หรือตัดรูป เป็นวงรีก่อน จึงจะใส่ได้  กรอบลักษณะนี้แม้จะใส่ยาก แต่ทำออกมาแล้วจะสวยกว่าแบบ พื้นหลังรอบนอกทึบ และสามารถเอารูปที่ใส่กรอบแล้วไปตกแต่งต่อยอดได้สวยและ ทำได้หลายรูปแบบ


No comments :