Wednesday, September 5, 2012

Desktop,Background,ภาพพื้นหลังใส่รูปได้หลายรูปในกรอบเดียว ชุดที่5

ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจะใช้เป็นภาพ แบคกราวด์ อย่างอื่นก็ได้ แล้วแต่ชอบ เพียงแต่ต้องหารูปมาใส่ก็ใช้ได้แล้ว ชุดนี้มีหลายแฉกสี ชอบสีไหนก็มาเลือกไปใช้ได้เลย

1
2
3
4
5

No comments :