Sunday, May 20, 2012

แบคกราวด์ ขนาด 200 px สีหวาน สีสดใส(2)

Background animated,ภาพพื้นหลังเคลื่อนไหว รูปหัวใจกระพริบ ใบไม้หล่น สวยงามระยิบระยับ ลายเล็กๆ สีสันสดใส

              
                       BG ลายอิฐบล็อก                                     พื้นหลังรูปหัวใจลายหินอ่อน
              รูปหัวใจเคลื่อนไหวสวยมากๆ                            ผีเสื้อ ใบไม้และกลีบดอกไม้


           
             พื้นหลังที่วาดลายด้วย                                        ภาพนี้ต้องต้องใช้เม้าคลิกที่รูป
             ดินสอสีได้สวยมากๆ                                           ก่อน ภาพจึงจะเคลื่อนไหว


          
                  หิมะตกลงมาบนใบสน                              ใช้เม้าคลิกที่รูป  รูปจะเคลื่อนไหว                         
                 พื้นสีแดง เอฟเฟคสีขาว                             ใช้เม้าคลิกที่รูป  รูปจะเคลื่อนไหว             
           ใช้เม้าคลิกที่รูป  รูปจะเคลื่อนไหว                        ใช้เม้าคลิกที่รูป  นกถึงจะบิน                 

 กลับหน้าหลัก Background เล็กๆ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว