Tuesday, September 27, 2011

ดอกไม้กระพริบบนตัวอักษร a-z,อักษรสีรุ้งเคลื่อนไหว

อักษรกระพริบน่ารักๆ แต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใส,เคลื่อนไหว,ตัวอักษร A-Z สีรุ้ง

แบบที่ 1. a-z หลากสีสดใส แนวแฟนซี  สวยๆ เคลื่อนไหว

                    


                   


                 


              


                   


           


       


แบบที่ 2.  A-Z  หมุนวนเป็นสีรุ้ง