Tuesday, September 20, 2011

แบคกราวด์ ขนาด 200 px สีหวาน สีสดใส(1.)

Background animated, ภาพพื้นหลัง เคลื่อนไหว รูปหัวใจกระพริบ,เต่าทองสีชมพูและสีแดงลายจุด, ดาวแนวเอฟเฟค,ผึ้งน้อยบินสวยงามระยิบระยับ สีสันสดใส


           
                 โบว์ชมพู  รูปหัวใจกระพริบ                            พื้นหลังรูปหัวใจในช่องสี่เหลื่อม      
                      ภาพวาดรูปหัวใจ                                       พื้นหลังรูปเต่าทองสีชมพู 
     
                    BG ลายโค้งม้วยสีชมพู                                     ลายภาพวาด กระพริบ      
                    พื้นสีเหลือง ลายฝักทอง                                ลายลูกโป่งสีหวานๆ
           
                   แมงปอและดอกไม้สีขาว                                          เต่าทอง     
                 พื้นเขียว ดาวสีขาว หิมะตก                                 รูปหัวใจและตัวโน๊ต

 กลับหน้าหลัก Background เล็กๆ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว