Thursday, October 13, 2016

ภาพโปรไฟล์ แสดงความรัก ความจงรักภักดี ต่อในหลวง

วันนี้"baipak"ได้ทำภาพแสดงความรัก ความจงรัภักดี ต่อในหลวง มาให้สมาชิก ได้โหลดไปใช้เป้นภาพโปรไฟล์ บนเฟสบุ๊ค หรือในโซเชียลอื่นๆ มีทั้งหมด 5 รูปด้วยกัน มาเลือกไปใช้ได้เลย เพื่อแสดงความรัก ความจงรักพักดี ต่อพระมหากษัตริย์ ของเรา 
ขนาด 350*370

No comments :