Monday, March 18, 2013

กรอบรูป กรอบเล็กๆ สีชมพู สีหวานๆ(6)

ชุดนี้มี 2 แบบ คือ กรอบแนวตั้ง กรอบสี่เหลี่ยม และสามารถใส่รูปได้ 1-2 รูปในกรอบเดียว แต่งกรอบด้วย ดอกไม้ ดอกกุหลาบ โบว์ รูปหัว สีชมพูสวยหวานๆ


          


     


      


           


           


          


         

 กลับหน้าหลักกรอบรูปสวยๆ

No comments :