Thursday, October 18, 2012

A-Z โทนสีม่วง แนวเอฟเฟค

อักษรอังกฤษ สีม่วงน่ารักๆ เคลื่อนไหวด้วยแสงเอฟเฟค
แบบที่ 1.  ตัวอักษรสีม่วง เพิ่มความน่ารักด้วย รูปหัวใจเล็กๆ 
                  


                 


                 


               


              


              


      

แบบที่ 2.  ตัวอักษรสีม่วงกระพลิบ ระยิบระยับ แนวเอฟเฟค

               


               


                


          


                   


          


     
 คลิก A-Zกวนๆ เอฟเฟค สวยๆน่ารักๆ มีอีกเยอะ

No comments :