Sunday, June 26, 2011

สไตล์สวยงาม หรูหรา"ขนาดกลาง"(1)

Frame ภาพกรอบรูป แนวสวยงามหรูหรา  เป็นกรอบรูป ขนาดกลาง ไม่ใหญ่มาก สวยงามมากๆพื้นหลังโปรงใส.png  ภาพถูกย่อขนาดไว้ ต้องการขนาดแท้จริงของภาพ"ใช้เม้าส์คลิกที่รูปจะเห็นขนาดของรูป"
      
     

 กลับหน้าหลักกรอบรูปสวยๆ